Język
angielski
Język
hiszpański
Rytmika Religia Cykl zajęć
dydaktycznych
Logopeda Psycholog Ceramika Taniec Gimnastyka
korekcyjna
Poniedziałek  Tak       9.00-12.00          Tak
Wtorek         9.00-12.00  Tak      Tak  
Środa  Tak    Tak   9.00-12.00          Tak
Czwartek  Tak      Tak 9.00-12.00    Tak    Tak  
Piątek  Tak  Tak     9.00-12.00